Belangrijkste Verhuurvoorwaarden en regels van Chaletpark de Bosrand in Chaam.

Ingevolge bestuurlijke bepalingen is verhuur voor korte termijn niet toegestaan. De minimale verhuurtermijn is 3 maanden.

De huurder moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
* Een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen;
* Een geldig inschrijvingsadres in Nederland hebben;
Een IB-60 verklaring en/of een werkgeversverklaring kunnen overleggen.

WIJ KUNNEN ALLEEN AAN U VERHUREN ALS U AAN ALLE VOORWAARDEN VOLDOET!!!

Betalingsvoorwaarden:
* Binnen 10 dagen na ontvangst van onze bevestiging op uw reserveringsaanvraag moet de borg van 1x de maaandhuur worden betaald. Pas nadat dit bedrag door ons ontvangen is, wordt uw reservering definitief en houden wij de woning voor u gereserveerd.
* De maandelijkse huur dient u ieder maand 5 dagen vóór de 1e van de maand vooruit aan ons te voldoen.

Annuleringsvoorwaarden:
* Bij annulering tot 30 dagen voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 35% van de betaalde borgsom.
* Bij annulering tussen 30 en 7 dagen voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 90% van de betaalde borgsom.
* Bij annulering korter dan 7 dagen voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100% van de betaalde borgsom.

Huurovereenkomst:
Tussen verhuurder en huurder zullen de afspraken worden vastgelegd in de vorm van een huurovereenkomst en dient deze overeenkomst in tweevoud te worden ondertekend door beide partijen. Tevens tekent de huurder voor ontvangst van de Gebods- en Verbodsbepalingen van ons park.

Huisdieren:
Indien de eigenaar van de chalet dit toestaat is 1 hond toegestaan in de chalet, mits deze géén overlast geeft voor de omgeving. Hiervoor kunnen extra kosten worden berekend. Uw huisdier moet buiten de eigen kavel zijn aangelijnd en buiten het chaletpark en parkeerplaats worden uitgelaten; bij voorkeur in het daarvoor bestemden "honden los" bos. Uitwerpselen van uw huisdier op het chaletpark, dienen als het toch een keer mis gaat, onmiddellijk door de eigenaar verwijderd te worden en bij voorkeur ook in de directe omgeving van het park.

Andere huisdieren worden niet toegelaten in deze chalets!

Uw auto op het park:
U kunt 1 auto parkeren bij het chalet of op de parkeerplaats. Op het park geld een maximum snelheid van 5 km. U ontvangt 1 toegangsdruppel voor het openen van de slagboom.

Borgsom:
Wij vragen 1 maandhuur borg. Deze wordt na beëindiging van de huurovereenkomst aan u terug betaald onder eventuele aftrek van schade en/of verloren sleutels.

Rust op het park:
Wij hechten veel waarde aan onze rust en privacy. Er geldt dan ook een nachtrust van zondag- tot donderdagavond vanaf 22.00 tot 8.00 uur en vrijdag- en zaterdagavond van 0.00 tot 10.00 uur en dient u er zorg voor te dragen dat deze niet door hinderlijk of anderszins verstoord wordt.

Overige bepalingen:
Bij uw huurovereenkomst ontvangt u tevens de Gebruiks- en Verbodsbepalingen van het park. Bij het aangaan van de huurverplichting wordt u geacht zich hieraan te houden. Overtreding van de regels kan tot gevolg hebben dat u verzocht wordt het park te verlaten, zonder enig recht van restitutie van de huursom of enige schadevergoeding
.